نقش وقف در توسعه نهادهای بیمارستانی و آموزش پزشکی در امپراتوری عثمانی و ایران قرن ۱۹

عنوان و نام پديدآور : نقش وقف در توسعه نهادهای بیمارستانی و آموزش پزشکی در امپراتوری عثمانی و ایران قرن ۱۹/[ویراستار] هرمز ابراهیم‌نژاد ؛ مترجمان ایرج‌ نبی‌پور ، اسماعیل نبی‌پور.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر‏‫، ۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-600-5032-57-4‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: The development of modern medicine in non-western countries :‭‭‭‭ historical perspectives,2009.
‏موضوع : پزشکی-- آسیا -- تاریخ
‏موضوع : پزشکی سنتی -- تاریخ
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‌ن‍ژاد، ه‍رم‍ز، ویراستار
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : نبی پور، اسماعیل، ‏‫۱۳۱۳ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭R۵۸۱‏‫‭/ن۷ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۱۰/۹۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ۴۰۲۹۳۴۰‬