دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین

‏سرشناسه : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، گردآورنده، مترجم
‏عنوان و نام پديدآور : دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین/ نویسندگان یوهان جی‌وایسما، هنری اتزکووتیز، آلن گیب؛ گردآوری و ترجمه ایرج نبی‌پور؛ [برای] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر، بنیاد ملی نخبگان بنیاد نخبگان استان بوشهر.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‏‫، ۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۰ ص.‬: مصور، نمودار.
‏شابک : ‏‫‭978-600-5032-72-7‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : کتاب حاضر ترجمه‌ای از کتابها و مقالات گوناگون می‌باشد.
‏موضوع : آموزش عالی و دولت
‏موضوع : Higher education and state
‏موضوع : همکاری دانشگاه و صنعت
‏موضوع : Academic-industrial collaboration
‏موضوع : ‏‫خصوصی‌سازی آموزش عالی
‏موضوع : Privatization in higher education
‏موضوع : آموزش عالی -- امور مالی
‏موضوع : Education, Higher -- Finance
‏موضوع : آموزش عالی -- جنبه‌های اقتصادی
‏موضوع : Education, Higher -- Economic aspects
‏شناسه افزوده : ویسما، ‏‫یی. خی.‬، ‏‫۱۹۴۲ - ‏ م.‬
‏شناسه افزوده : Wissema, J. G.
‏شناسه افزوده : اتسکویتس، هنری، ‏‫۱۹۴۰ - ‏ م.
‏شناسه افزوده : Etzkowitz, Henry
‏شناسه افزوده : گیب، آلن
‏شناسه افزوده : Gibb, Allan
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت آموزشی و امور دانشگاهی
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏شناسه افزوده : بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر
‏شناسه افزوده : بنیاد ملی نخبگان. دفتر نخبگان استان بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭LC۱۷۱‏‫‬‭/ن۲د۲ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۱۰۷۸۲