مکتب پزشکی بندر سیراف

‏سرشناسه : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ک‍ت‍ب‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ بن‍در س‍ی‍راف‌/ ای‍رج‌ ن‍ب‍ی‌پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ب‍وش‍ه‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ استان ب‍وش‍ه‍ر‏‫، ۱۳۸۴.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۹ص‌.‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫‭‎964-90-419-8-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برونسپاری)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : پزشکی ایرانی -- تاریخ
‏موضوع : پزشکی اسلامی -- تاریخ
‏موضوع : سیراف
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭R۱۳۷/۸‏‫‬‭/ن۲م۷ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۱۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۳۰۳۵