سلامت مردم در ایران قاجار

‏سرشناسه : فلور، ویلم ام.، ۱۹۴۲ - م. 
Floor, Willem M.
‏عنوان و نام پديدآور : سلامت مردم در ایران قاجار/ ویلم فلور ؛ ترجمه ایرج نبی‌‌پور.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‌ بهداشتی‌درمانی بوشهر ...تهران‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۳۲ ص.‬‏‫؛ ‎۲۹×۲۲ س‌م.
‏شابک : ‏‫‭964-96968-7-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭Public health in Qajar Iran, c2004.‬
‏يادداشت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، مرکز پژوهش‌های سلامت خلیج‌فارس ،بنیاد ایران‌شناسی بوشهر.
‏موضوع : بهداشت همگانی -- ایران -- تاریخ -- قرن ۱۳ق.
‏موضوع : بهداشت همگانی -- ایران -- تاریخ -- قرن ۱۴
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- تاریخ -- قرن ۱۳ق
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- تاریخ -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : نبی‌پور، ایرج، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭RA۵۳۳‏‫‬‭/ف۸س۸ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۶۲/۱۰۹۵۵۰۹۰۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۹‎۲‎۷‎۵