پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس

‏سرشناسه : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : پیش‌درآمدی‌ بر‌ تاریخ پزشکی خلیج‌فارس‏‫= ‏‫Introduction to the persian Gulf - medical history‬‮/ ایرج نبی‌پور؛ [با همکاری] بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر و مرکز پژوهش‌های سلامت خلیج‌فارس.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر؛ تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی تهران، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم‏‫‏، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۱۷ ص.: مصور، نقشه‏‫؛ ‏‫‪‫‏× ۲۳/۵‬‬‭ ۲۱/۵‬ س‌م.‏‮
‏شابک : ‭964-96968-8-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۱۳ - ۱۱۷.
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- تاریخ
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- خلیج‌فارس، منطقه -- تاریخ
‏شناسه افزوده : بنیاد ایرانشناسی. شعبه استان بوشهر
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر. مرکز پژوهشهای سلامت خلیج فارس
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭R۶۳۱‏‫‬‭‭‭/ن۲پ۹ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۶۱۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۰‎۸‎۲‎۷‎۴‎۹‮‬