مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران

‏سرشناسه : فلور، ویلم ام.، ‏‫۱۹۴۲ - ‏ م.
Floor, Willem M.
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران/ مولف ویلم فلور؛ مترجمین اسماعیل نبی‌پور، کتایون وحدت، ایرج نبی‌پور؛ ویراستار فرید قاسملو؛ [برای] بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر...[و دیگران].
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر‏‫، ۱۳۹۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۹۶ص.‬: مصور.
‏شابک : ‏‫‬‭978-600-5032-91-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Studies in the history of medicine in Iran,2018‭.
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- تاریخ
‏موضوع : Medicine -- Iran -- History
‏موضوع : پزشکی
‏موضوع : Medicine
‏شناسه افزوده : نبی پور، اسماعیل، ‏‫۱۳۱۳ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : Nabipor, Esmaeil
‏شناسه افزوده : وحدت، کتایون، ‏‫۱۳۴۶‏-، مترجم
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : قاسملو، فرید،‏‫ ۱۳۴۸ - ‏، ویراستار
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏شناسه افزوده : بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭R۶۳۱‏‫‬‮‭/ف۸م۶ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۶۱۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۹۸۳۱۸
‏وضعيت ركورد : فیپا