تاریخ پزشکی ایران؛ درسنامه‌ای برای دانشجویان پزشکی

سرشناسه : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : تاریخ پزشکی ایران: درسنامه‌ای برای دانشجویان پزشکی/ نویسنده ایرج نبی‌پور ؛ ویراستار دارا جوکار ؛ [برای] بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر ... [ و دیگران].
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، انتشارات‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۸ ص.‬
‏شابک : ‏‫‬‮‭978-622-964327-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- تاریخ
‏موضوع : Medicine -- Iran -- History
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. انتشارات
‏شناسه افزوده : بنیاد ایرانشناسی. شعبه استان بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭R۶۳۱‏‫‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۱۰/۹۵۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۱۴۱۷۳۱
‏وضعيت ركورد : فیپا