دانشگاه جندی‌شاپور و بازکشف سیراف

سرشناسه : نبی پور، اسماعیل، ‏‫۱۳۱۳ -‏‬، گردآورنده، مترجم
Nabipor, Esmaeil
‏عنوان و نام پديدآور : دانشگاه جندی شاپور و بازکشف سیراف/گردآورندگان و مترجمین اسماعیل نبی‌پور، ایرج نبی‌پور.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، ‏‫۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۶ ص.‬: مصور.؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱/۵س‌م.‬
‏شابک : ‏‫‭978-622-964328-0‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : کتاب حاضر ترجمه‌ی مقاله‌ای از محمدمحفوظ سویلمز و نیز ترجمه ی متن سخنرانی دکتر دیوید وایت هوس در افتتاحیه کنگره بین المللی سیراف (۱۳۸۴) در بوشهر است.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.
‏موضوع : دانشگاه جندی شاپور
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- تاریخ
‏موضوع : Medicine -- Iran -- History
‏موضوع : سیراف-- تاریخ
‏موضوع : Siraf (Iran)-- History
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- ساسانیان، ۲۲۶ - ۶۵۱م.
‏موضوع : Iran -- History -- Sassanids, 226-651
‏موضوع : هند -- روابط فرهنگی-- ایران
‏موضوع : India -- *Cultural relations -- Iran
‏موضوع : ایران -- روابط فرهنگی -- هند
‏موضوع : Iran -- *Cultural relations -- India
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، گردآورنده، مترجم
‏شناسه افزوده : وای‍ت‌ه‍اوس‌، دی‍وی‍د، ‏‫۱۹۴۱ - ‏۲۰۱۳م.
‏شناسه افزوده : Whitehouse, David
‏شناسه افزوده : سویلمز، محفوظ، ‏‫۱۹۶۳ - م.‏‬
‏شناسه افزوده : Soylemez, M. Mahfuz
‏رده بندی کنگره : LGR۱۸۲۲‭‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۷۸/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۱۴۸۶۵۴
‏وضعيت ركورد : فیپا