بیمارستان‌های ایران در زمان صفویه و قاجار

سرشناسه : فلور، ویلم ام.، ‏‫۱۹۴۲ - ‏ م. 
Floor, Willem M.
‏عنوان و نام پديدآور : بیمارستان‌های ایران در زمان صفویه و قاجار/نویسنده ویلم فلور ؛ مترجم ایرج نبی‌پور.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر، ‏‫۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۱ص.‬: مصور،جدول. 
‏شابک : ‫‭978-600-5032-48-2‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : کتاب حاضر ترجمه بخشی از کتاب" Hospitals in Iran and India, 1500-1950s,2012" است.
‏یادداشت : کتابنامه. 
‏موضوع : بیمارستان‌ها -- ایران -- تاریخ
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫RA۹۹۰‭‬ ‭/‮الف‬۹‏‫‭ف۸ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۶۲/۱۱۰۹۵۵‭‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۹۸۸۲۷