انقلاب صنعتی چهارم

‏سرشناسه : شواب، کلاوس، ‏‫۱۹۳۸ - ‏ م.‬
Schwab, Klaus
‏عنوان و نام پديدآور : انقلاب صنعتی چهارم/ نویسنده کلاوس شواب؛ مترجم ایرج نبی‌پور.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‏‫، ۱۳۹۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۶ص.‬
‏شابک : ‏‫978-600-5032-81-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭The Fourty vIndustrial Revolution.
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران و مترجمین مختلف منتشر شده است..
‏یادداشت : کتابنامه. 
‏موضوع : نوآوری -- جنبه‌های اقتصادی
‏موضوع : Technological innovations -- Economic aspects
‏موضوع : نوآوری -- جنبه‌های اجتماعی
‏موضوع : Technological innovations-- Social aspects
‏موضوع : تکنولوژی و تمدن
‏موضوع : Technology and civilization
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏رده بندی کنگره : HC۷۹‭ /‮ن‬۹‏‫‬‭‏‫‌الف‌‏‫‭ش۹ ۱۳۹۶‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۳۸/۰۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۱۷۱۲۱