اندیشه‌های پزشکی علامه سید عبدالله بلادی بوشهری

سرشناسه : نبی‌پور، ایرج، ۱۳۴۲-
‏عنوان و نام پديدآور : اندیشه‌های پزشکی علامه سید عبد‌الله بلادی‌بوشهری/ایرج نبی‌پور.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر: شروع، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۲ ص.:نمونه.
‏شابک : ‏‫‎۱۴۰۰۰ریال:‏‫‬‭964-7950-55-1
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۲۹-۱۳۲
‏موضوع : بلادی‌بوشهری، عبد‌الله، ۱۳۳۱-۱۳۵۲- سرگذشتنامه.
‏موضوع : پزشکی اسلامی-- متون قدیمی تا قرن ۱۴.
‏موضوع : گیاهان دارویی.
‏موضوع : مجتهدان و علما-- ایران-- سرگذشتنامه.
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۳۲/۶‏‫‬‭‭/ن۲‮الف‬۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۴۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۱‎۰‎۹‎۷