اخبار موزه

راه اندازی بخش کودکان و نوجوانان در موزه

به زودی بخش کودکان و نوجوانان موزۀ تاریخ پزشکی خلیج فارس در ساختمان الحاقی این موزه توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر راه اندازی می‌شود. در این بخش کودکان و نوجوانان با مفاهیم تاریخی و اجتماعی شکل گیری تمدن اسلامی در زمینۀ طب و ساخت بیمارستان ها آشنایی می یابند.

رونمایی از ابزارهای جراحی ابوالقاسم زهراوی

ابزارهای جراحی ساخته شده توسط ابوالقاسم زهراوی، از جراحان مسلمان قرن دهم میلادی؛ در بخش اشیاء موزه رونمایی شد. این ابزارها توسط تکنسین های موزۀ علم و فناوری وزارت علوم فناوری بازآفرینی شد.

آنچه بازدید کنندگان از موزه گفتند

آخرین اشیاء اضافه شده به موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس